• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  concentricity

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concentric
  cáp đôi đồng tâm
  twin concentric cable
  cáp đồng tâm
  concentric line
  cáp đồng tâm
  concentric transmission line
  chùm đồng tâm
  concentric pencils
  conic đồng tâm
  concentric conics
  dây dẫn đồng tâm
  concentric conductor
  khe nứt đồng tâm
  concentric rift
  mâm cặp đồng tâm ba chấu
  triple jaw concentric chuck
  mâm cặp đồng tâm ba chấu
  triple jaw concentric gripping chuck
  nếp uốn đồng tâm
  concentric fold
  ống đồng tâm
  concentric tube column
  quadric đồng tâm
  concentric quadratics
  quadric đồng tâm
  concentric quadrics
  rãnh đồng tâm
  concentric groove
  sự quấn dây đồng tâm
  concentric winding
  thớ nứt đồng tâm
  concentric jointing
  vị trí đồng tâm
  concentric location
  vòm đồng tâm
  concentric arch
  vòng tròn đồng tâm
  concentric circle
  vòng tròn đồng tâm
  concentric circles
  vòng trượt đồng tâm
  concentric slip ring
  vòng đồng tâm
  concentric circle
  định vị đồng tâm
  concentric locating
  đường dây đồng tâm
  concentric cable
  đường dây đồng tâm
  concentric line
  đường dây đồng tâm
  concentric transmission line
  đường tròn đồng tâm
  concentric circles
  đường truyền đồng tâm
  concentric cable
  đường truyền đồng tâm
  concentric line
  đường truyền đồng tâm
  concentric transmission line
  đứt gãy đồng tâm
  concentric fault
  copper sheet
  sheet copper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X