• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  static accuracy

  Giải thích VN: Trong một tính trạng ổn định của một hệ thống điều khiển tự động, mức độ qua đó sự phản hồi vị trí thức tế phản ánh một vị trí mong muốn, hay sự khác nhau giữa cái trước cái [[sau. ]]

  Giải thích EN: In the steady state of an automatic control system, the degree to which actual position response reflects a desired position, or the difference between the former and the latter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X