• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  smoke point

  Giải thích VN: Dùng trong quá trình kiểm tra dầu lửa, người ta đo độ cao cực đại của ngọn lửa cháy không khói (điểm khói, đơn vị [[milimét). ]]

  Giải thích EN: In kerosene testing, a measurement that represents the maximum flame height, in millimeters, at which kerosene can burn without smoking.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X