• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  double-headed nail

  Giải thích VN: Một đinh với dây xo hình thành hai đinh được đóng váo một khuôn tông cố định. Đầu đinh thứ hai cao hơn đầu thứ nhất 12mm thể được dùng để nhổ đinh bằng búa, nếu [[cần. ]]

  Giải thích EN: A nail with a round wire forming two heads which are driven into fixed concrete formwork; the second head, 12 mm higher than the first, can be used to withdraw the nail quickly with a claw hammer, if necessary.

  dual nail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X