• Thông dụng

  Danh từ

  Acid
  a xit axêtic
  acetic acid
  a xit xitric
  citric acid
  hung thủ bị bắt ngay sau khi tạt axit vào mặt nạn nhân của y
  the murderer was arrested just after throwing acid in his victim's face
  a xit ăn mòn các vật dụng bằng kim loại
  acids corrode metal appliances

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X