• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shake-table test

  Giải thích VN: Một quy trình dùng để thử cho một vật nhất định bằng cách ép vào các chuyển động vật điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: A procedure for testing a given object by subjecting it to controlled mechanical vibrations.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X