• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acknowledge
  báo nhận dữ liệu
  Data Acknowledge (DAK)
  báo nhận dừng
  cease acknowledge
  báo nhận giữ lại
  hold acknowledge
  báo nhận ngắt
  interrupt acknowledge
  báo nhận ngắt
  Interrupt Acknowledge (INTA)
  báo nhận phủ định
  Negative Acknowledge (NAK)
  báo nhận tạm dừng
  halt acknowledge
  Báo nhận theo buýt
  Bus Acknowledge (BACK)
  không báo nhận số
  Digital Not acknowledge (DNK)
  tự báo nhận
  ACK (acknowledgecharacter)
  tự báo nhận
  acknowledge character
  tự báo nhận
  Acknowledge character (ACK)
  PPDU báo nhận dữ liệu tiềm năng
  Capability Data Acknowledge PPDU
  PPDU Báo nhận ngữ cảnh thay thế
  Alter Context Acknowledge PPDU (ACAPPDU)
  PPDU báo nhận tái đồng bộ
  Resynchronize Acknowledge PPDU (RSAPPDU)
  thời gian báo nhận từ xa
  Remote Acknowledge Time
  tín hiệu báo nhận
  acknowledge signal
  TPDU báo nhận đã phát
  Expedited Acknowledge TPDU (EATPDU)
  Acknowledge (AK)
  Acknowledge (ment) (ACK)
  acknowledgement (ACK)
  acknowledgment
  báo nhận dự phòng đã sẵn sàng
  Standby-Ready-Acknowledgment (SRA)
  bắt đầu báo nhận
  Start Acknowledgment (STACK)
  bit báo nhận
  acknowledgment bit
  sự báo nhận không đánh số
  unnumbered acknowledgment (UA)
  tin báo nhận
  ANK (Acknowledgment)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X