• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  plugboard
  switch board
  dụng cụ đo bảng chuyển mạch
  switch board measuring instrument
  switch table
  bảng chuyển mạch thiết bị
  device switch table
  switchboard
  bảng chuyển mạch công suất
  power switchboard
  bảng chuyển mạch không dây
  cordless switchboard
  bảng chuyển mạch một dây
  single cord switchboard
  bảng chuyển mạch nguồn chung
  central battery switchboard
  bảng chuyển mạch nguồn chung
  common battery switchboard
  bảng chuyển mạch nguồn trung tâm
  central battery switchboard
  bảng chuyển mạch cắm
  jack switchboard
  bảng chuyển mạch PBX
  PBX switchboard
  bảng chuyển mạch tổng đài
  exchange switchboard
  bảng chuyển mạch tự động
  automatic switchboard
  bảng chuyển mạch điện thoại
  telephone switchboard
  bảng chuyển mạch đơn sợi
  monocord switchboard
  dụng cụ bảng chuyển mạch
  switchboard panel instrument
  phích cắm bảng chuyển mạch
  switchboard plug
  switching table

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X