• Thông dụng

  Danh từ.
  Wharf
  Minor port

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pier

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  berth
  berthing place
  building dock

  Giải thích VN: Một dạng xưởng sửa chữa tàu hoặc một chỗ trũng, đó người ta đống tàu sau đó chỗ trũng này sẽ bị lấp để cho tàu nổi lên khi tàu được đóng [[xong. ]]

  Giải thích EN: A type of graving dock or basin in which ships are constructed, and which is filled after construction to float out the ship.

  bund
  dock
  embankment
  halt
  harbor
  harbour
  haven
  jetty
  landing stage

  Giải thích VN: Thềm nổi, nơi dỡ nguyên vật [[liệu. ]]

  Giải thích EN: A platform, often floating, on which materials are disembarked.

  lauding stage
  port
  quay
  shelter
  slip
  solid wharf
  staging
  station
  tidal quay
  waterfront
  wharf

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  boat landing
  docks
  landing
  loading dock
  pier
  quay
  wharf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X