• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  response

  Giải thích VN: Bộ thu tín hiệu rađa thứ cấp từ máy phát đáp.

  response unit
  RU (response unit)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X