• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  water heater
  bộ đun nước cấp bằng xitec
  cistern-fed water heater
  bộ đun nước lỗ thông
  vented water heater
  bộ đun nước dịch chuyển
  displacement water heater
  bộ đun nước không lỗ thông
  unvented water heater
  Bộ đun nước nhiệt Mặt Trời
  Unvented solar water heater
  bộ đun nước nóng
  boiler (waterheater)
  bộ đun nước phụ
  auxiliary water heater
  bộ đun nước sưởi trung tâm
  central heating water heater
  bộ đun nước tự động bằng ga
  automatic gas-fired water heater
  bộ đun nước điện
  electric water heater
  bồn chứa (bộ đun nước)
  Container (Waterheater)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X