• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arrester
  bộ chống sét khe hở
  arrester with no spark-gap
  bộ chống sét dùng đèn
  valve arrester
  bộ chống sét không khe hở
  arrester without gap
  bộ chống sét nhôm
  cell-cell arrester
  bộ chống sét nhôm
  electrolytic arrester
  bộ chống sét ống
  expulsion type arrester
  bộ chống sét ôxit kim loại
  metal oxide surge arrester
  bộ chống sét van
  lightning arrester
  bộ chống sét van
  surge arrester
  bộ chống sét van
  valve type lightning arrester
  bộ chống sét điện áp cao
  lightning arrester for high voltage
  bộ chống sét điện phân
  aluminium arrester
  bộ chống sét điện phân
  cell-cell arrester
  bộ chống sét điện phân
  electrolytic arrester
  lighting arrester
  lighting protector
  lightning arrester
  bộ chống sét van
  valve type lightning arrester
  bộ chống sét điện áp cao
  lightning arrester for high voltage
  Lightning Arrester (LA)
  spark-gap discharger
  surge arrester
  bộ chống sét ôxit kim loại
  metal oxide surge arrester

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X