• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wet classifier

  Giải thích VN: Một thiết bị tách các hạt rắn từ một chất lỏng thành các dạng thô mịn hay nặng nhẹ không dùng sàng [[lọc. ]]

  Giải thích EN: A device that separates solid particles from a liquid into coarse and fine or heavy and light fractions without employing a screen.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X