• Thông dụng

  Động từ

  To screen, to shield
  bao che cho một cán bộ cấp dưới khuyết điểm
  to screen an erring subordinate official
  anh không thể bao che cho tên buôn lậu này khỏi bị khởi tố đâu
  you can't shield this smuggler from prosecution

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enclose
  chemist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X