• Thông dụng

  Động từ

  To include, to embrace, to comprise
  thuật ngữ "mankind" bao gồm cả đàn ông đàn trẻ em
  the term "mankind" embraces men, women and children
  lực lượng trang bao gồm quân chủ lực bộ đội địa phương dân quân du kích
  the armed forces include the regular army, the regional armies and the militias and guerillas

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compose
  comprise
  consist (of)
  contain
  embody
  include
  inclusive

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  contain
  cover
  include
  including

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X