• Thông dụng

  Tính từ

  Immense, infinite, limitless
  trụ bao la
  The infinite universe
  lòng nhân từ bao la của Chúa
  the infinite goodness of God
  "Trời cao biển rộng, một màu bao la"
  the high sky and the wide sea are an immense blue
  Mối tình quốc tế bao la bao nhiêu biển cách xa cũng gần
  our internationalist feeling is limitless and multitudinous seas cannot separate us

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enormous
  vast enormous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X