• Thông dụng

  Động từ

  To embrace
  lời giải thích này chưa bao quát tất cả các khía cạnh của vấn đề
  this explanation does not embrace all the sides of the question
  đề ra nhiệm vụ bao quát những công việc cụ thể
  to define the all-embracing duty and concrete jobs
  To see the whole of, to grasp the whole
  bao quát công việc
  to grasp the whole of one's job
  đứng trên đỉnh núi thể bao quát được cả một vùng rộng lớn
  from the top of the mountain, one can see the whole of an extensive area
  cái nhìn bao quát
  to have an overall view of things, to have an overview of things

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  extensive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X