• Thông dụng

  Động từ

  To surround, to encircle, to blockade, to besiege, to lay a siege to
  lực lượng nổi loạn đã bao vây bót cảnh sát từ sáng sớm đến sẫm tối
  the rebel forces surrounded the station police from dawn till dusk
  thành phố bị hai trung đoàn địch bao vây
  the town is encircled by two enemy regiments
  bao vây kinh tế địch
  to stage an economic blockade of the enemy areas
  bao vây một hút thuốc phiện
  to lay a siege to an opium den

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X