• Thông dụng

  Balance beam, balance
  cán cân lực lượng trên thế giới đã nghiêng hẳn về phía hoà bình độc lập dân tộc dân chủ chủ nghĩa hội
  the world balance of power has titled definitely in favour of peace, national independence, democracy and socialism
  cán cân thương mại
  the balance of trade
  cán cân thanh toán quốc tế
  the international balance of payments
  cán cân công
  the balance of justice

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  balance

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balancer

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  balance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X