• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  nitrile rubber

  Giải thích VN: Cao su nhân tạo thu được bằng cách đồng trùng hợp butađien acryl nytry; đặc tính nổi bật chống thấm nước dầu, được sử dụng trong các miếng đệm, ống dẫn xăng [[dầu. ]]

  Giải thích EN: A synthetic rubber made by copolymerizing butadiene and acrylonitrile; noted for its resistance to oil and fuel, and used in gaskets and hoses that carry oil and gasoline.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X