• Thông dụng

  To prop up
  cột chống đỡ mái nhà
  a pillar propping up the roof
  To resist
  bị tiến công bất ngờ địch chống đỡ một cách bị động
  coming under a surprise attack, the enemy resisted passively
  thể đủ sức chống đỡ với bệnh tật
  the body is strong enough to resist disease

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hold up
  maintain
  prop (up)
  support
  supporting
  chống đỡ tải
  load supporting
  chống đỡ không tải
  nonload supporting
  lớp chống đỡ
  supporting layer
  thanh chống đỡ
  supporting bar
  thanh chống đỡ
  supporting member
  đà chống đỡ
  supporting member
  sustain

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  support

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X