• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ni (nickel)
  nickel
  ắcqui cadmi-niken
  cadmium-nickel storage battery
  ắcqui cađimi-niken
  cadmium-nickel cell
  ắcqui cađimi-niken
  cadmium-nickel storage battery
  ắcqui niken kẽm
  nickel-zinc storage battery
  ắcqui niken sắt
  nickel-iron battery
  ắcqui niken sắt
  nickel-iron storage battery
  ắcqui niken-cađimi
  nickel-cadmium battery
  ắcqui niken-cađimi
  nickel-cadmium storage cell
  ắcqui niken-kim loại hyđrua
  nickel-metal hydride battery
  ắcqui niken-sắt
  nickel-iron cell
  ắcqui sắt-niken
  nickel-iron battery
  bạc niken
  nickel silver
  bình điện catmi niken
  nickel cadmium cell
  bọc niken
  nickel-clad
  các hợp kim của niken
  nickel alloys
  cacbonyl niken
  nickel carbonyl
  Hỗn hợp Niken-kim loại (ắcqui)
  Nickel Metal Hydride (battery) (NIMH)
  hợp kim niken
  nickel alloy
  hợp kim niken
  nickel alloys
  hợp kim sắt-niken
  iron-nickel
  hợp kim titan-niken
  nickel titanium
  khoáng vật niken
  nickel mineral
  niken
  sheet nickel
  mạ niken
  nickel plating
  mạ niken
  nickel-clad
  mạ niken
  nickel-plated
  muối (để) mạ bóng niken
  nickel-brightening salt
  muối (để) mạ niken
  nickel-plating salt
  niken axenua
  nickel arsenide
  niken dùng trong thương mại xây dựng
  nickel used in the building trade
  niken hạt
  nickel shot
  niken hyđroxit
  nickel-hydroxide
  niken oxit dạng bột
  nickel ocher
  niken điện phân
  electrolytic nickel
  niken đồng
  copper nickel
  niken-camit
  nickel cadmium (NiCad)
  ô acquy niken-cađini
  nickel cadmium battery
  ocrơ niken
  nickel ocher
  pin niken-camit
  nickel cadmium battery
  pin trữ niken-cađimi
  nickel-cadmium battery
  pin trữ niken-cađimi
  nickel-cadmium storage cell
  quặng niken
  nickel ore
  sắt niken
  ferro-nickel
  sự mạ niken
  nickel plating
  sự mạ niken
  nickel-plating
  sự nhúng trong niken
  nickel bath
  tấm mạ niken
  nickel plated sheet
  thép crom-niken
  nickel chrome steel
  thép crom-niken
  nickel chromium steel
  thép crôm-niken
  chrome-nickel steel
  thép crôm-niken
  nickel-chromium steel
  thép hàm lượng niken cao
  high-nickel steel
  thép hàm lượng niken cao
  nickel steel
  thép niken
  high-nickel steel
  thép niken crom
  nickel chrome steel
  thép niken crôm
  chrome nickel steel
  tôn mạ niken
  nickel plated sheet iron
  vỉa quặng niken
  nickel pan
  được bọc niken
  nickel-clad
  Nikel (Ni)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X