• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  mucilage

  Giải thích VN: 1.chất dính sền sệt, hòa tan trong nước thu được từ keo, hồ hoặc các nguồn tương tự.2.chất sền sệt được tiết ra từ một vài loại thực vật, đặc biệt tảo [[biển. ]]

  Giải thích EN: 1. any of various water-soluble, viscous adhesives derived from gum, glue, or similar sources.any of various water-soluble, viscous adhesives derived from gum, glue, or similar sources. 2. any of various gelatinous secretions from certain plants, especially from seaweed.any of various gelatinous secretions from certain plants, especially from seaweed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X