• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boring cutter
  cutter
  dao tiện bằng
  plain milling cutter
  dao tiện cạnh
  side milling cutter
  dao tiện góc
  angle-cutter
  dao tiện hình
  form cutter
  dao tiện lỗ chắp
  boring-bar cutter
  dao tiện mút
  squaring cutter
  dao tiện trong
  boring cutter
  dao tiện định hình
  forming cutter
  cutting-tool
  lathe knife
  lathe tool
  dao tiện chép hình
  copying lathe tool
  dao tiện đa dụng
  general-purpose lathe tool
  turning chisel
  turning tool
  dao tiện hàn mảnh hợp kim cứng
  turning tool with carbide tip
  dao tiện thanh
  bar-turning tool
  dao tiện tiếp tuyến
  tangential turning tool
  dao tiện tinh
  finish turning tool
  dao tiện tròn
  hand turning tool

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X