• Thông dụng

  Danh từ

  Sty, stye
  mổ cái chắp mắt
  to lance a sty on an eye

  Động từ

  To patch up, to piece out, to piece up, to connect
  chắp mảnh gương vỡ
  to patch up a broken mirror
  mỗi người chỉ nhớ một câu nhưng chắp lại cũng thành bài thơ trọn vẹn
  each person only remembered one line but a whole poem could be pieced out
  chắp mối để bắt liên lạc
  to connect the contact and set up the liaison
  To join, to clasp (the two hands)
  chắp tay lạy
  to clasp hands and make a kowtow
  đi lững thững hai tay chắp sau lưng
  to stroll with the two hands clasped behind the back

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  chalazion

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  convolute
  convolutional
  chập
  convolutional code
  hóa chập tốc độ một nửa
  rate one-half convolutional coding
  phép nhân chập
  convolutional code
  superpose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X