• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  opepe

  Giải thích VN: Loại gỗ cứng, chắc, màu nâu vàng của cây Nauclea diderrichii châu Phi dùng những nơi không mái che trong việc xây dựng những công trình như cầu, [[kè. ]]

  Giải thích EN: A strong, hard, yellow-brown wood of the Nauclea diderrichii tree of Africa; used in exposed areas for the construction of structures such as piers and bridges.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X