• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  contact adsorption

  Giải thích VN: Một công đoạn chiết xuất các hợp chất từ chất lỏng bằng cách khuấy trực tiếp các chất hấp thu dạng bột hay bằng cách cho chất lỏng đi qua các chất hấp [[thu. ]]

  Giải thích EN: A procedure for extracting minor constituents from fluids by stirring in direct contact with powdered or granulated adsorbents or by passing the fluid through fixed adsorbents.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X