• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gaseous refrigerant
  luồng hơi môi chất lạnh
  gaseous refrigerant stream
  đường ống hơi môi chất lạnh
  gaseous refrigerant conduit
  refrigerant gas
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refrigerant gas pressure
  hơi môi chất lạnh dãn nở
  expanded refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh giãn nở
  expanded refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh nóng
  hot refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh tiết lưu
  expanded refrigerant gas
  refrigerant vapour
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour pressure
  cung cấp hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour supply
  hơi môi chất lạnh bão hòa
  saturated refrigerant vapour
  làm lạnh hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour cooling
  ngưng tụ hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour condensation
  nhiệt độ hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour temperature
  sự sinh hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour generation
  đưa hơi môi chất lạnh vào
  refrigerant vapour supply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X