• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pilot balloon

  Giải thích VN: Một khí cấu nhỏ bằng cao su được điều khiển bằng một máy kinh sau khi được thả ra từ mặt đất, sử dụng để xác định hướng tốc độ của các luồng không khí tại các độ [[cao. ]]

  Giải thích EN: A small rubber balloon that is tracked by a theodolite after being released from the ground; used to determine the direction and speed of air currents at high altitudes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X