• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  plane surveying

  Giải thích VN: Bất kỳ một khảo sát địa hình nào không cần phải hiệu chỉnh cho độ cong của mặt trái [[đất. ]]

  Giải thích EN: Any topographical surveying that makes no corrections for the curvature of the earth's surface.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X