• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle block

  Giải thích VN: Một khối gỗ nhỏ dùng để nối các miếng gỗ, đặc biệt các góc làm cho mối nối thêm chắc chắn, còn gọi khối [[dán. ]]

  Giải thích EN: A small wood block used for joining wood pieces, especially at right angles, in order to make joints more rigid. Also, GLUE BLOCK.

  angle joint

  Giải thích VN: Một khớp nối được dùng để nối 2 miếng gỗ một [[góc. ]]

  Giải thích EN: A joint used to connect two pieces of lumber at an angle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X