• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glidingjoint
  slide coupling
  sliding coupling
  sliding fit

  Giải thích VN: Một khớp nối giữa 2 bộ phận máy thể trượt trên [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A fit between two machined parts that slide together.

  slip joint

  Giải thích VN: Cách nối giữa các vật chỉ cho phép chuyển động ngược lại giới hạn, dụ như cách nối giữa hai đường ống [[dẫn. ]]

  Giải thích EN: A type of coupling between objects that permits only limited endwise movement, as between pipes and ducts.a type of coupling between objects that permits only limited endwise movement, as between pipes and ducts..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X