• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  setback

  Giải thích VN: Một kỹ thuật phần trên của tòa nhà được thụt vào so với đường mức sàn của nhà hoặc từ một phần ngay phía dưới. Thông thường một tòa nhà một chuỗi các khoảng [[lùi. ]]

  Giải thích EN: A technique in which the upper part of a building is recessed from the ground-level building line or from the part immediately below it; often a building has a series of such recessions, forming a steplike pattern.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X