• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  air monitoring

  Giải thích VN: Việc áp dụng lấy mẫu liên tiếp không khí, đặc biệt trên phương diện mức độ ô nhiễm hay phóng [[xạ. ]]

  Giải thích EN: The practice of ongoing or continuous sampling of the air, especially in terms of its level of pollution or radioactivity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X