• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  index

  Giải thích VN: Một thanh kim loại hoặc cái kim để chỉ giờ trên đồng hồ.2.Quay tròn trên một chiếc máy khoan để nhắc lại một thao tác tại vị trí khoan khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: 1. a piece of metal, wood, or the like that serves as a pointer or an indicator.a piece of metal, wood, or the like that serves as a pointer or an indicator.2. to rotate (aworkpiece) on a milling machine in order to repeat an operation at a different position.to rotate (aworkpiece) on a milling machine in order to repeat an operation at a different position.3. to provide (aworkpiece) with spaces, parts, or angles using an indexing head.to provide (aworkpiece) with spaces, parts, or angles using an indexing head..

  needle
  pin
  pointer

  Giải thích VN: Một chiếc kim trên mặt đồng hồ di chuyển để hiển thị số đo hay [[hướng. ]]

  Giải thích EN: A needle or hand on a dial that moves to indicate measurement or direction.Ordnance. the person in an artillery crew who aims the weapon..

  stud

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X