• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  economy of scope

  Giải thích VN: Một phương pháp tiếp cận sản xuất được dự đoán dự trên thuyết các thiết bị giống nhau thể được sử dụng linh hoạt để sản xuất các mẻ nhỏ các sản phẩm khác nhau với chi phí trên một đơn vị sản phẩm gần với chi phí sản xuất hàng [[loạt. ]]

  Giải thích EN: An approach to production that is predicated on the theory that the same equipment can be used flexibly to produce small batches of a variety of products at a per-unit production cost that is close to that of mass production.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X