• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  built-up
  bộ phận lắp ghép, cấu kiện lắp ghép
  built-up member
  cấu kiện lắp ghép
  built-up member
  erect
  erecting
  fit
  mount
  cấu trúc lắp ghép động
  engine mount-and-thrust structure
  precast
  tông cốt thép lắp ghép
  precast concrete
  tông cốt thép lắp ghép
  precast reinforced concrete
  cấu kiện lắp ghép
  precast element
  cấu kiện xây dựng lắp ghép
  precast constructional element
  cụm lắp ghép
  joint of precast member
  cụm lắp ghép đổ tại chỗ
  joint of precast and cast-in-place members
  kết cấu lắp ghép
  precast structures
  kết cấu nửa lắp ghép (đúc sẵn đổ tại chỗ)
  precast and cast-in-place structures
  lắp ghép đổ tại chỗ (nửa lắp ghép)
  precast and cast-in-situ
  mối nối lắp ghép
  joint of precast member
  nhà lắp ghép
  precast building
  nhà lắp ghép
  precast construction
  nhà máy bêtông cốt thép lắp ghép
  precast reinforced concrete products plant
  tấm tông lắp ghép
  precast slab
  vỏ lắp ghép
  precast lining
  press fit
  set up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X