• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cap

  Giải thích VN: Lớp xi măng hoàn thiện trên tường hoặc trên [[sưởi. ]]

  Giải thích EN: A finished cement top on a wall or chimney..

  coating
  finishing coat
  finishing coat (paint)
  revetment

  Giải thích VN: Lớp phủ bảo vệ đất hay bề mặt đá móng để chống sự xói mòn do thời tiết hay [[nước. ]]

  Giải thích EN: A protective sheltering for soil or surface bedrock to deter erosion by weather or water.

  gờ lớp phủ ngoài
  cornice with revetment
  setting coat

  Giải thích VN: Trong việc trát vữa, một lớp phủ hoàn thiện dày xấp xỉ 1/8 inch. Tham khảo: SKIMMING COAT, SKIM [[COAT. ]]

  Giải thích EN: In plastering, the finishing coat; it is approximately 1/8 in. thick. Also, SKIMMING COAT, SKIM COAT.

  top coat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X