• Thông dụng

  Động từ
  to reject

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abandon
  cancel
  cleanup
  condemn
  denude
  discard
  loại bỏ khung
  frame discard
  discard (vs)
  erase
  junk
  loại bỏ một file
  junk a file
  knockout
  plant, rejection
  reject
  Loại bỏ lựa chọn (HDLC)
  Selective Reject (HDLC) (SREJ)
  loại bỏ khối chuyển tải
  Transport Block Reject (TBR)
  remove
  scrap
  stripping

  Giải thích VN: Loại bỏ các hỗn hợp xăng từ dòng chảy chất lỏng bằng ánh sáng hay chế bay [[hơi. ]]

  Giải thích EN: The removal of gaseous compounds from a liquid stream by flash or steam-induced vaporation. Also, DESORPTION.

  loại bỏ hydrocarbons bằng xúc tác
  catalyst stripping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X