• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  eaves
  lớp trát máng xối
  eaves lining
  máng xối hình hộp
  boxed eaves
  mặt dưới máng xối
  eaves soffit
  đường gờ máng xối
  eaves molding
  eaves gutter
  gutter

  Giải thích VN: Máng chạy dọc mái chìa của một công trình xây dựng, thiết kế để dẫn nước mưa từ [[mái. ]]

  Giải thích EN: A channel that runs along the eaves of a building, designed to drain rainwater from the roof.

  lề máng xối
  gutter margin
  máng xối (bằng) gỗ
  woodened gutter
  máng xối ( mái nhà)
  trough gutter
  máng xối ống khói
  chimney gutter
  valet gutter
  valley
  water-shoot
  waterspout

  Giải thích VN: Một ống hay lỗ vận chuyển nước [[thải. ]]

  Giải thích EN: A pipe or orifice that conveys or discharges water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X