• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air conditioner
  máy điều hòa không khí (nhiệt độ) kiểu ejectơ hơi
  steam-jet air conditioner
  máy điều hòa không khí (nhiệt độ) trường học
  school air conditioner
  máy điều hòa không khí brommua liti
  lithium bromide air conditioner
  máy điều hòa không khí nhà (gia dụng, gia đình)
  residential air conditioner
  máy điều hòa không khí phòng
  room air conditioner
  máy điều hòa không khí trọn bộ (độc lập)
  self-contained air conditioner
  air conditioning unit
  máy điều hòa không khí cảm ứng
  induction (airconditioning) unit
  máy điều hòa không khí cảm ứng
  induction air conditioning unit
  máy điều hòa không khí một chiều
  summer air conditioning unit
  air-compressor equipment
  airconditioner (airconditioning unit)
  air-conditioning device
  air-conditioning equipment
  máy điều hòa không khí thương nghiệp
  commercial air-conditioning equipment [machinery]
  air-conditioning unit
  máy điều hòa không khí cảm ứng
  induction (airconditioning) unit
  máy điều hòa không khí cảm ứng
  induction air conditioning unit
  máy điều hòa không khí một chiều
  summer air conditioning unit
  weather maker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X