• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  indicating gauge

  Giải thích VN: Bất kỳ một thiết bị nào cũng chỉ dẫn một giá trị bằng phương pháp định vị vị trí bằng kim chỉ trên các thang chia độ.2.Bất cứ một thiết bị nào cũng hiển thị các bằng chứng bằng chứng nhìn thấy bằng [[mắt. ]]

  Giải thích EN: 1. any measuring device that indicates a value by means of the position of a pointer on a graduated scale.any measuring device that indicates a value by means of the position of a pointer on a graduated scale.2. any device that gives visual evidence of change or variation in the dimensions or contour.any device that gives visual evidence of change or variation in the dimensions or contour.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X