• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  photoelectric sorter

  Giải thích VN: Một hệ thống điều khiển quang điện thể lựa chọn các vật bởi màu sắc, kích thước, hình dạng hay ánh sáng thay đổi theo các đặc [[tính. ]]

  Giải thích EN: A photoelectric control system that can sort objects by their color, size, shape, or other light-altering characteristics.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X