• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  charge
  bộ nạp điện
  charge unit
  bộ nạp điện (bình)
  rate of charge
  buồng nạp điện
  charge chamber
  cầu nạp điện
  charge bridge
  sự nạp điện
  electric charge
  sự nạp điện cho acquy
  accumulator charge
  sự nạp điện dòng nhỏ
  trickle charge
  sự nạp điện nhanh
  quick-charge
  thời gian nạp (điện)
  charge time
  tỷ số nạp điện
  charge rate
  việc nạp điện
  compensating charge
  đèn báo hiệu nạp điện
  charge warning lamp
  đèn nạp điện trước
  pre-charge lamp
  điện thế nạp điện ban đầu
  initial voltage on charge
  độ nạp điện
  rate of charge
  đồng hồ báo nạp điện
  charge indicator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X