• Thông dụng

  Hinder, hamper.
  Ngăn cản công việc người khách
  To hinder other's work.
  tưởng bảo thủ ngăn cản bước tiến của hội
  Convervatism hapers socity's progress.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inhibit
  ngăn cản trình diễn
  Inhibit Presentation (INP)
  tín hiệu ngăn cản báo động
  alarm inhibit signal-SNA
  prevent
  ngăn cản thay đổi
  prevent changes
  để ngăn cản sự tách rời nhau
  in order to prevent separation
  restrain
  restraint
  stem

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  prohibit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X