• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cells and systems

  Giải thích VN: thiết bị sản xuất bao gồm ít nhất hai vị trí làm việc vận chuyển vật liệu, hoặc hệ thống băng tải khu vực lưu trữ, tất cả những công đoạn trên đều thể do rôbốt thực [[hiện. ]]

  Giải thích EN: A manufacturing unit consisting of at least two work stations and material-transport or conveyor systems and storage areas, all of which are accessible to robots.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X