• Thông dụng

  Trade-union.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  corporation
  syndicate
  union

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  labour union
  syndicate
  trade union
  hội đồng công đoàn, nghiệp đoàn
  trade union council
  nghiệp đoàn phí
  trade union contributions
  nhân viên nghiệp đoàn
  trade-union official
  tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn
  trade union organization
  union
  Hiệp hội đại diện chính thức của các Nghiệp đoàn Anh
  Trades Union Congress
  hội đồng công đoàn, nghiệp đoàn
  trade union council
  nghiệp đoàn (công đoàn) của (trong) công ty
  company union
  nghiệp đoàn công nghiệp hàng dọc
  vertical union
  Nghiệp đoàn Công nhân Chuyên chở của Mỹ
  Transport Workers Union of America
  nghiệp đoàn công ty
  house union
  nghiệp đoàn ngành
  general union
  nghiệp đoàn ngành
  industrial union
  nghiệp đoàn phí
  trade union contributions
  nghiệp đoàn phí
  union dues
  nghiệp đoàn toàn thể công nhân của một ngành công nghiệp
  vertical union
  nghiệp đoàn ủng hộ nghiệp
  house union
  nhân viên nghiệp đoàn
  trade-union official
  tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn
  trade union organization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X