• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dispatching rule

  Giải thích VN: Một tập hợp các bước được định trước ảnh hưởng tới sự gán việc thứ tự ưu tiên công việc cho các trung tâm lao động [[thể. ]]

  Giải thích EN: A predetermined set of steps affecting the assignment and priority of jobs to individual work centers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X