• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air thermometer

  Giải thích VN: Một nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ bằng bong bóng trong đó áp suất không khí thay đổi theo nhiệt [[độ. ]]

  Giải thích EN: A thermometer that measures temperature by means of a bulb whose air pressure or volume changes with the temperature.

  gas expansion thermometer
  gas temperature gauge
  gas thermometer

  Giải thích VN: Dụng cụ đo nhiệt độ bằng cách quan sát sự thay đổi áp suất của khí khi thể tích không [[đổi. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures temperature by observing the change in pressure of a gas at constant volume.

  nhiệt kế khí nitơ
  nitrogen gas thermometer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X