• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  involution
  phép đối hợp bậc hai
  quadratic involution
  phép đối hợp bộ ba
  TERNARY INVOLUTION
  phép đối hợp bộ n
  n-array involution
  phép đối hợp cấp cao
  involution of high order
  phép đối hợp cực trị
  extremal involution
  phép đối hợp eliptic
  elliptic involution
  phép đối hợp elliptic
  elliptic involution
  phép đối hợp hipebolic
  hyperbolic involution
  phép đối hợp hiperbolic
  hyperbolic involution
  phép đối hợp hữu tỷ
  rational involution
  phép đối hợp lệch
  skew involution
  phép đối hợp lệnh
  skew involution
  phép đối hợp song trục
  biaxial involution
  phép đối hợp tâm
  central involution
  phép đối hợp tiêu
  focal involution
  phép đối hợp trực giao
  orthogonal involution
  phép đối hợp tuần hoàn
  cyclic involution
  phép đối hợp tuyến
  involution on a line
  phép đối hợp tuyến
  line involution
  phép đối hợp tuyến tính
  linear involution
  phép đối hợp điểm
  point involution
  phép đối hợp đối xứng
  symmetric involution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X